X 讛讜住驻讛 诇诪讜注讚驻讬诐

The king man馃槏, 1015577

讙讬诇: 24 诪讜爪讗: 讗讞专 讗讬讝讜专: 讛砖驻诇讛 讙讜讘讛: 179 住"诪 讚转: 讞讬诇讜谞讬 诪讝诇: 讗专讬讛

讗谞讬 专讜谉 讜讗谞讬 诪讞驻住 诪讬砖讛讬 讞专诪谞讬转 讗砖 讜讗谞讬 驻讛 讘砖讘讬诇 诇住驻拽 讗讜转讛 馃崋馃崋馃挦

讗讬谉 诇讗

讟专诐 讛讜讝谉 讟拽住讟

诪专讗讛: 驻讬爪讜抓, 讙讜祝 住拽住讬, 砖讬注专 砖讞讜专, 注讬谞讬讬诐 砖讞讜专讜转

诪讟专转 讛拽砖专: 讛讻诇 驻转讜讞

讛砖讻诇讛: 注讚 转讬讻讜谞讬转

诪爪讘 讻诇讻诇讬: 诪诪讜爪注

诪拽讜诐 诪驻讙砖: 诇讗, 讗讬谉 诇讬

讝诪讬谞讜转: 讻诇 注专讘

讛专讙诇讬 注讬砖讜谉: 诪注砖谉